Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου,  όλοι οι μαθητές της Α΄ τάξης του Α΄, Β΄ και Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού παρακολούθησαν παρουσίαση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. με θέμα: «Τα ζώα υπό εξαφάνιση», ενώ οι μαθητές της Β΄ τάξης των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αρσακείων Δημοτικών παρακολούθησαν παρουσίαση με θέμα: «Τα αδέσποτα ζώα». Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας τού περιβάλλοντος στην κατανόηση τής  δικής μας ευθύνη σε θέματα εξαφάνισης των ζώων. Επίσης οι μαθητές της Β΄ τάξης ευαισθητοποιήθηκαν και προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα τής εγκατάλειψης των ζώων. Στο τέλος οι μαθητές πήραν αναμνηστικό μαγνητάκι του Μουσείου μας με αφορμή την ημέρα αυτή.

Οι παρουσιάσεις αυτές, σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν από την υπεύθυνη του Μουσείου.