Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. εκτός από ξεναγήσεις, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε τάξη τού δημοτικού σχολείου, ανάλογα τού γνωστικού επιπέδου των παιδιών. Ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στην ύλη τού μαθήματος «Μελέτη Περιβάλλοντος» και στα εκθέματα τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

Για το Νηπιαγωγείο λειτουργεί πρόγραμμα όπου οι μικροί μαθητές συζητούν για τα ζώα που βλέπουν στο Μουσείο, μαθαίνουν πού ζει το καθένα, παρακολουθούν διηγήσεις για τα ζώα, ζωγραφίζουν και παίρνουν έντυπο ειδικά διαμορφωμένο για την ηλικία τους. Για την Α΄τάξη τού Δημοτικού λειτουργεί πρόγραμμα με τίτλο «Ελάτε να γνωρίσουμε τα ζώα». Οι μαθητές γνωρίζουν και παρατηρούν στο Μουσείο τα πουλιά τής νύχτας, τα μικροθηλαστικά, τα ερπετά, τα έντομα, εκπονούν σχετικές εργασίες και απαντούν σε φύλλα εργασίας.

Για τη Β΄ τάξη τού Δημοτικού παρουσιάζονται τα προγράμματα: Α. «Παρατηρώντας τα ζώα», όπου οι μαθητές αναζητούν μόνοι τους μέσα στο Μουσείο ζώα που πετούν, που έρπουν, που περπατούν, τα περιγράφουν, τα κατηγοριοποιούν σε ήμερα, άγρια κ.λπ., μέσα από μία δημιουργική δραστηριότητα και φυλλάδιο εργασίας. Β. «Ας γνωρίσουμε τα πουλιά», οι μικροί μαθητές αναζητούν και παρατηρούν τα πτηνά τού Μουσείου, γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και μαθαίνουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής τους. Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Δημοτικού, μέσα από το πρόγραμμα «Μελετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζώων», προσπαθούν να περιγράψουν με λεπτομέρεια συγκεκριμένα ζώα, να αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους, ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν τα ζώα.

Για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις τού Δημοτικού λειτουργούν τα προγράμματα: Α. «Εξερευνώντας τα μυστικά τής Γης», όπου  γίνεται προσέγγιση τού εσωτερικού τής Γης, κατηγοριοποίηση πετρωμάτων, προβολή διαφανειών και βίντεο μικρής διάρκειας για τη δομή τού εσωτερικού τής Γης, τον σχηματισμό των ηφαιστείων καθώς και για το φαινόμενο τού σεισμού.  Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά κάποιων ορυκτών και επιχειρούν να βρουν το όνομά τους. Τέλος, γίνεται παρουσίαση για τη σωστή αντίδρασή μας σε περίπτωση σεισμού. Β. Το πρόγραμμα «Γνωριμία με τα απολιθώματα». Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά ενημερώνονται για τον τρόπο σχηματισμού των απολιθωμάτων, την εξέλιξη των οργανισμών και την ηλικία τής Γής. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από προβολή βίντεο μικρής διάρκειας, που αφορά στα στάδια απολίθωσης και στα στάδια από την στιγμή τής εύρεσης ενός οργανισμού στο ύπαιθρο έως τη μεταφορά του στο εργαστήριο και τέλος στο μουσείο. Περιλαμβάνει επίσης,  φυλλάδιο εργασίας και δραστηριότητα όπου τα παιδιά με τη βοήθεια πηλού φτειάχνουν εκμαγεία και παρατηρούν τον τρόπο αυτό τής απολίθωσης. Γ. «Αναζητώντας τα ζώα»: Μία αναζήτηση για τα παιδιά των Ε’ και Στ΄ τάξεων τού Δημοτικού, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να κατηγοριοποιήσουν τα ζώα μέσα από ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Στα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν προστεθεί τα εξής: • «Ας μάθουμε για τους σεισμούς», για μαθητές τής Ε΄ Δημοτικού • «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη ζωή μας», για μαθητές από την Γ΄ Δημοτικού και πάνω • «Γνωριμία με τους γεωγραφικούς όρους», για μαθητές τής Γ΄ Δημοτικού • «Γνωρίζοντας τον τόπο μου -  Πάρνηθα» και «Γνωρίζοντας τον τόπο μου - Πεντέλη», στο πλαίσιο τής     ενότητας «Ο τόπος μου» τού μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος τής Δ΄ Δημοτικού •  «Ο γεώτοπος τού Ισθμού τής Κορίνθου. Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν» (μουσειοσκευή) • «Με τη βοήθεια τού χάρτη…» •  «Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο τού σχολείου μου»

Επίσης πραγματοποιούνται οι προβολές: «Η γεωλογία τής Ιβηρικής Χερσονήσου», για μαθητές Γυμνασίου «Καιρός – Κλίμα» «Η ανακύκλωση» «Ανακύκλωση μπαταριών» «Ασωπός ποταμός - Μόλυνση υδάτων» Η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 1 ώρα και 30΄. Στο τέλος κάθε προγράμματος τα παιδιά ασχολούνται με μία δραστηριότητα σχετική με το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν. όπως εργασίες παιδιών μέσα από φυλλάδιο εργασίας, χειροτεχνίες, ζωγραφική, πηλός κ.ά.

Ο πλήρης κατάλογος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων


                                                                           ΔημοτικόΑ΄ τάξη

Ας γνωρίσουμε τα ζώα στο Μουσείο τού Σχολείου μας

Οι μαθητές μέσα από τη συλλογή των ταριχευμένων ζώων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν τα ζώα τού τόπου μας. Μέσα από εκπαιδευτικό παιχνίδι γίνεται η εμπέδωση των γνώσεων.


Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του Σχολείου μου

Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των φυτικών οργανισμών, καθώς και στην αναγνώριση των φυτών που μας περιβάλλουν στον κήπο του σχολείου μας. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο θεωρητικό (μέσα στο Μουσείο) και σε δραστηριότητα πεδίου (στον κήπο).


Από πού φυσάει ο άνεμος;

Βιωματικό πρόγραμμα για τους μικρούς μαθητές με στόχο τον βασικό προσανατολισμό των μαθητών και την αρχική επαφή  τους με το χάρτη και την πυξίδα. Παράλληλα στόχος είναι η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά μετεωρολογικά όργανα και τη μέτρηση της θερμοκρασίας και του ανέμου.

Β΄τάξη

Παρατηρώντας τα ζώα


Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το περιβάλλον, στο οποίο ζουν τα ζώα, παρατηρώντας τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των θηλαστικών, των πτηνών και των ερπετών.


Τα ζώα έχουν συναισθήματα;

Το πρόγραμμα πραγματεύεται την ευζωία και την προστασία των ζώων, καθώς και την προστασία των βιοτόπων τους. Οι μαθητές εκφράζοντας και συζητώντας τις εμπειρίες τους, με αφορμή σχετική προβολή, οδηγούνται στη σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα και τη φύση.


Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του Σχολείου μου

Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των φυτών, καθώς και στην αναγνώριση των φυτών που μας περιβάλλουν στον κήπο του σχολείου μας. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο θεωρητικό (μέσα στο Μουσείο) και σε δραστηριότητα πεδίου (στον κήπο).


Τα ζώα που εξαφανίζονται και οι εθνικοί δρυμοί

Οι μαθητές γνωρίζουν τους εθνικούς δρυμούς της χώρας μας, και τη σημασία διατήρησής τους. Μαθαίνουν τους λόγους εξαφάνισης συγκεκριμένων ζώων καθώς και τα οικολογικά αποτελέσματα από τον περιορισμό της δασικής έκτασης.


Τα φύλλα! Πόσο διαφορετικά υπάρχουν!

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο των φυτών και κυρίως με το ρόλο των φύλλων. Οι μαθητές γνωρίζουν τη βασική ανατομία ενός φυτού και τη βασική κατηγοριοποίηση  τους ανάλογα με το ύψος. Τέλος με τη βοήθεια κλείδας οι μαθητές ταξινομούν τα φύλλα που έχουν συλλέξει και φτιάχνουν το πρώτο τους φυτολόγιο.

Αναζητώ και μαθαίνω τη Φύση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 5 σταθμών που πραγματοποιείται στον κήπο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Οι μαθητές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καλούνται σε κάθε σταθμό να αναγνωρίσουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και να συμπληρώσουν αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση γι΄αυτό και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο του κήπου του Σχολείου, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και δέντρα.

Από πού φυσάει ο άνεμος

Βιωματικό πρόγραμμα για τους μικρούς μαθητές με στόχο τον βασικό προσανατολισμό των μαθητών και την αρχική επαφή  τους με το χάρτη και την πυξίδα. Παράλληλα στόχος είναι η πρώτη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά μετεωρολογικά όργανα και τη μέτρηση της θερμοκρασίας και του ανέμου.

¨Παρατηρώντας τον ήλιο - Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τον ήλιο;¨

Οι μαθητές μέσα από συζήτηση ανακαλύπτουν τη δομή του ήλιου, τι συμβαίνει στο εσωτερικό του, πώς φτάνουν σε εμάς οι ακτίνες του και απαντούν σε ερωτήματα όπως πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τον ήλιο, θα υπήρχαν ζώα και φυτά; Ο ήλιος θα πεθάνει ποτέ;


Τα ορυκτά στην Τέχνη

Μέσα από τη Διαδραστική προβολή με θέμα: ¨τα ορυκτά στην καθημερινή ζωή μας και στην τέχνη¨, οι μαθητές αναγνωρίζουν υλικά που τα έχουν συναντήσει στην καθημερινή ζωή τους και συζητούν  για τις χρήσεις τους, aπό τη διακοσμητική έως την κατασκευή εργαλείων. Μέσα από ψηφιακό  παιχνίδι εμπεδώνουν τις καινούργιες γνώσεις τους και αναζητούν μέσα στο Μουσείο τα διαφορετικά μάρμαρα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Γ΄τάξη

Τα ζώα διαφέρουν μεταξύ τους;


Μέσα από διαδραστική παρουσίαση και αξιοποίηση των οργανισμών του μουσείου οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα ζώα της θάλασσας, του γλυκού νερού, καθώς και να αναγνωρίζουν τις κατηγορίες των ζώων ανάλογα με την αναπαραγωγή τους (ωοτόκα- ζωοτόκα).

Τα ζώα έχουν συναισθήματα;

Το πρόγραμμα πραγματεύεται την ευζωία και την προστασία των ζώων, καθώς και την προστασία των βιοτόπων τους. Οι μαθητές εκφράζοντας και συζητώντας τις εμπειρίες τους, με αφορμή σχετική προβολή, οδηγούνται στη σωστή συμπεριφορά απέναντι στα ζώα και τη φύση.

Όρος ή Πεδιάδα

Ένα βιωματικό πρόγραμμα για την εκμάθηση των γεωγραφικών όρων. Οι μαθητές μέσα από διαδραστική προβολή αναγνωρίζουν όρη, πεδιάδες, ηφαίστεια κ.ά. με στόχο την αναγνώρισή τους από μία εικόνα, μία φωτογραφία και τον χάρτη.

Απολιθώματα είναι μόνο οι δεινόσαυροι;

Ένα βιωματικό διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί τα εκθέματα του Μουσείου καθώς και μοντέλα και πραγματικά απολιθώματα. Στόχος είναι η διαφοροποίηση του γεωλογικού χρόνου από τον ιστορικό και η αναγνώριση της αξίας της μελέτης των απολιθωμάτων ως οργανισμών που μας πληροφορούν για το παλαιοπεριβάλλον του τόπου μας και της Γης.

Τα ζώα που εξαφανίζονται και οι εθνικοί δρυμοί

Οι μαθητές γνωρίζουν τους εθνικούς δρυμούς της χώρας μας, και τη σημασία διατήρησής τους. Μαθαίνουν τους λόγους εξαφάνισης συγκεκριμένων ζώων καθώς και τα οικολογικά αποτελέσματα από τον περιορισμό της δασικής έκτασης.

Τα φύλλα! Πόσο διαφορετικά υπάρχουν!

Το πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο των φυτών και κυρίως με το ρόλο των φύλλων. Οι μαθητές γνωρίζουν τη βασική ανατομία ενός φυτού και τη βασική κατηγοριοποίηση  τους ανάλογα με το ύψος. Τέλος με τη βοήθεια κλείδας οι μαθητές ταξινομούν τα φύλλα που έχουν συλλέξει και φτιάχνουν το πρώτο τους φυτολόγιο.

Αναζητώ και μαθαίνω τη Φύση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 5 σταθμών που πραγματοποιείται στον κήπο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Οι μαθητές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καλούνται σε κάθε σταθμό να αναγνωρίσουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και να συμπληρώσουν αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση γι΄αυτό και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο του κήπου του Σχολείου, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και δέντρα.

Ανακύκλωση μπαταριών και χαρτιού

Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στον σωστό τρόπο ανακύκλωσης μπαταρίας και χαρτιού καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή μας αν υιοθετήσουμε την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας.

Τα ορυκτά στην Τέχνη

Μέσα από τη Διαδραστική προβολή με θέμα: ¨τα ορυκτά στην καθημερινή ζωή μας και στην τέχνη¨, οι μαθητές αναγνωρίζουν υλικά που τα έχουν συναντήσει στην καθημερινή ζωή τους και συζητούν  για τις χρήσεις τους, aπό τη διακοσμητική έως την κατασκευή εργαλείων. Μέσα από ψηφιακό  παιχνίδι εμπεδώνουν τις καινούργιες γνώσεις τους και αναζητούν μέσα στο Μουσείο τα διαφορετικά μάρμαρα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Δ΄τάξη

Γνωρίζω τον τόπο μου- Πάρνηθα


Το βιωματικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει στην γνωριμία των μαθητών με τα όρη που περιβάλλουν το λεκανοπέδιο της Αττικής και ιδιαίτερα με το υψηλότερο όρος, την Πάρνηθα. Αναφέρεται στην πανίδα, τη χλωρίδα και τη γεωλογία της περιοχής και οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν μέσα στο Μουσείο οργανισμούς που υπάρχουν στην Πάρνηθα.


Γνωρίζω τον τόπο μου - Πεντέλη

Αυτό το διαθεματικό βιωματικό πρόγραμμα συνδυάζει την οικολογία και την γεωλογία του όρους Πεντέλη, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές ως προς την αξία:

1. των πετρωμάτων στη ζωή μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (χρήση του πεντελικού μαρμάρου στην κατασκευή του Παρθενώνα) και

2. της γεωλογικής κληρονομιάς μέσα από τη μοναδική στον κόσμο Πικερμική πανίδα.

Γνωρίζω τον τόπο μου - Υμηττός

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το τρίτο της σειράς ¨Γνωρίζω τον τόπο μου¨. Παρουσιάζεται η αξία του όρους αυτού ως περιαστικό πράσινο και στόχος του είναι η γνωριμία των μαθητών με τη μοναδική του χλωρίδα, την πανίδα του, τα μνημεία του, τους κινδύνους που διατρέχει και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του. Οι μαθητές περιεργάζονται πετρώματα του Υμηττού τα οποία φιλοξενούνται στις βιτρίνες του Μουσείου μας.


Αναζητώντας τα ζώα στο Μουσείο

Ένα παιχνίδι εμπέδωσης των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές σχετικά με τα ζώα και την κατηγορία, στην οποία ανήκουν. Μέσα από μία σύντομη αρχική εισήγηση και τη χρήση πινάκων οι μαθητές αναζητούν στο Μουσείο του Σχολείου μας τους ταριχευμένους οργανισμούς και τους ταξινομούν ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία ανήκουν.

Αναζητώ και μαθαίνω τη Φύση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 5 σταθμών που πραγματοποιείται στον κήπο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Οι μαθητές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καλούνται σε κάθε σταθμό να αναγνωρίσουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και να συμπληρώσουν αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση γι΄ αυτό και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο του κήπου του Σχολείου, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και δέντρα.

Ο Γεώτοπος του Ισθμού της Κορίνθου

Πρόκειται για ένα γεωλογικό ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν μέσα από τις πληροφορίες που προέκυψαν από τη διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου και την κατασκευή του μεγάλου τεχνικού έργου της διώρυγας της Κορίνθου. Μέσα στους σκοπούς είναι η γνωριμία των μαθητών με τη γεωλογία και ειδικότερα με την παλαιοντολογία, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα γεωδιατήρησης.

Γεωλογική Κληρονομιά των Κυκλάδων

Οι μαθητές μέσα από διαδραστική παρουσίαση αναγνωρίζουν τα νησιά των Κυκλάδων, μαθαίνουν την επιστημονική ερμηνεία κάποιων σπάνιων γεωλογικών σχηματισμών που έχουν συνδεθεί με μύθους ή θρύλους και αναγνωρίζουν με τη βοήθεια πινάκων χαρακτηριστικά πετρώματα του μοναδικού αυτού νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου Πελάγους.

Ανακύκλωση μπαταριών και χαρτιού

Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά στον σωστό τρόπο ανακύκλωσης μπαταρίας και χαρτιού καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή μας αν υιοθετήσουμε την ανακύκλωση στην καθημερινότητά μας.

Τα ορυκτά στην Τέχνη

Μέσα από τη Διαδραστική προβολή με θέμα: ¨τα ορυκτά στην καθημερινή ζωή μας και στην τέχνη¨, οι μαθητές αναγνωρίζουν υλικά που τα έχουν συναντήσει στην καθημερινή ζωή τους και συζητούν  για τις χρήσεις τους, aπό τη διακοσμητική έως την κατασκευή εργαλείων. Μέσα από ψηφιακό  παιχνίδι εμπεδώνουν τις καινούργιες γνώσεις τους και αναζητούν μέσα στο Μουσείο τα διαφορετικά μάρμαρα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ε΄τάξη

Με τη βοήθεια του χάρτη

Μία παιγνιώδης θεωρητική και βιωματική προσέγγιση με στόχο την αναγνώριση της αξίας των χαρτών στην καθημερινή μας ζωή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό τμήμα. Το δεύτερο πραγματοποιείται ως δραστηριότητα πεδίου στους υπαίθριους  χώρους του Σχολείου μας.

Εξερευνώντας το εσωτερικό της Γης

Το πρόγραμμα αναφέρεται στα αίτια δημιουργίας των σεισμών και των ηφαιστείων και τον ρόλο τους στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκτός από τα μόνιμα εκθέματα του Μουσείου και ειδικά εκθέματα, που μπορούν να αγγίξουν και να περιεργαστούν οι μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες εμπέδωσης των γνώσεων.

Σημ.: Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει έννοιες από τη δημιουργία των ηφαιστείων μέχρι την αντιμετώπιση των σεισμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επισκέψεις, που η μία θα αφιερωθεί στους τρόπους προστασίας και πρόληψης των σεισμών.

Απολιθώματα είναι μόνο οι δεινόσαυροι;

Ένα βιωματικό διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί τα εκθέματα του Μουσείου καθώς και μοντέλα και πραγματικά απολιθώματα. Στόχος είναι η διαφοροποίηση του γεωλογικού χρόνου από τον ιστορικό και η αναγνώριση της αξίας της μελέτης των απολιθωμάτων ως οργανισμών που μας πληροφορούν για το παλαιοπεριβάλλον.

Γεωλογική Κληρονομιά των Κυκλάδων

Οι μαθητές μέσα από διαδραστική παρουσίαση αναγνωρίζουν τα νησιά των Κυκλάδων, μαθαίνουν την επιστημονική ερμηνεία κάποιων σπάνιων γεωλογικών σχηματισμών που έχουν συνδεθεί με μύθους ή θρύλους και αναγνωρίζουν με τη βοήθεια πινάκων χαρακτηριστικά πετρώματα του μοναδικού αυτού νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου Πελάγους.

Αναζητώ και μαθαίνω τη Φύση

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι 5 σταθμών που πραγματοποιείται στον κήπο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Οι μαθητές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καλούνται σε κάθε σταθμό να αναγνωρίσουν τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και να συμπληρώσουν αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση γι΄αυτό και πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο σημείο του κήπου του Σχολείου, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και δέντρα.


Ας γνωρίσουμε τις ομορφιές του τόπου μας

Ομαδοσυνεργατικό παιχνίδι γνώσεων μέσα από διαδραστική προβολή με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τα πιο χαρακτηριστικά μέρη του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.


Τα ορυκτά στην Τέχνη

Μέσα από τη Διαδραστική προβολή με θέμα: ¨τα ορυκτά στην καθημερινή ζωή μας και στην τέχνη¨, οι μαθητές αναγνωρίζουν υλικά που τα έχουν συναντήσει στην καθημερινή ζωή τους και συζητούν  για τις χρήσεις τους, aπό τη διακοσμητική έως την κατασκευή εργαλείων. Μέσα από ψηφιακό  παιχνίδι εμπεδώνουν τις καινούργιες γνώσεις τους και αναζητούν μέσα στο Μουσείο τα διαφορετικά μάρμαρα από τις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Στ΄ τάξη
Πηγές Ενέργειας: Λιγνίτες και Πετρέλαιο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναφέρεται στον τρόπο σχηματισμού των λιγνιτών και του πετρελαίου αξιοποιώντας και τα σπάνια εκθέματα της περιόδου τού Λιθανθρακοφόρου, που περιλαμβάνει η συλλογή του Μουσείου.  Επίσης, συγκρίνει τον τρόπο σχηματισμού λιγνιτών και πετρελαίου, καθώς και τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των δύο αυτών πηγών ενέργειας.

Εξερευνώντας το εσωτερικό της Γης

Το πρόγραμμα αναφέρεται στα αίτια δημιουργίας των σεισμών και των ηφαιστείων και τον ρόλο τους στη ζωή των ανθρώπων. Το πρόγραμμα αξιοποιεί εκτός από τα μόνιμα εκθέματα του Μουσείου και ειδικά εκθέματα, που μπορούν να αγγίξουν και να περιεργαστούν οι μαθητές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες εμπέδωσης των γνώσεων.

Σημ.: Επειδή το πρόγραμμα περιλαμβάνει έννοιες από τη δημιουργία των ηφαιστείων μέχρι την αντιμετώπιση των σεισμών, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επισκέψεις, που η μία θα αφιερωθεί στους τρόπους προστασίας και πρόληψης των σεισμών.

Απολιθώματα είναι μόνο οι δεινόσαυροι;

Ένα βιωματικό διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιοποιεί τα εκθέματα του Μουσείου καθώς και μοντέλα και πραγματικά απολιθώματα. Στόχος είναι η διαφοροποίηση του γεωλογικού χρόνου από τον ιστορικό και η αναγνώριση της αξίας της μελέτης των απολιθωμάτων ως οργανισμών που μας πληροφορούν για το παλαιοπεριβάλλον.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Βιοκλιματική κατοικία

Παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης βιοκλιματικής κατοικίας η οποία αξιοποιεί όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιτυγχάνει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση των συμβατικών πηγών.

Γεωλογική Κληρονομιά των Κυκλάδων

Οι μαθητές μέσα από διαδραστική παρουσίαση αναγνωρίζουν τα νησιά των Κυκλάδων, μαθαίνουν την επιστημονική ερμηνεία κάποιων σπάνιων γεωλογικών σχηματισμών που έχουν συνδεθεί με μύθους ή θρύλους και αναγνωρίζουν με τη βοήθεια πινάκων χαρακτηριστικά πετρώματα του μοναδικού αυτού νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου Πελάγους.                                                            Γυμνάσιο

 


Α΄ ΓυμνασίουΜε τη βοήθεια του χάρτη και πάλι…

Το πρόγραμμα είναι μία επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχουν παρακολουθήσει οι μαθητές στο Δημοτικό και πραγματεύεται την εκμάθηση όρων χαρτογραφίας και την εμπέδωσή τους μέσα από βιωματική δραστηριότητα πεδίου.

Βαδίζοντας στα Μονοπάτια της Γεωλογικής μας Κληρονομιάς

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τη γεωλογική κληρονομιά του τόπου μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά γεωλογικά μνημεία γνωστά και άγνωστα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση κυρίως των άγνωστων αυτών τόπων και στην παρουσίαση του τρόπου σχηματισμού τους καθώς και στην αξία τους, τόσο την επιστημονική όσο και την πολιτιστική.

Ατμόσφαιρα και Λιθόσφαιρα

Προβολή που παρουσιάζει  τη σχέση της λιθόσφαιρας και της ατμόσφαιρας και εξετάζει αν επηρεάζονται  μεταξύ τους.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Βιοκλιματική κατοικία

Παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης βιοκλιματικής κατοικίας η οποία αξιοποιεί όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιτυγχάνει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση των συμβατικών πηγών.


Β΄ ΓυμνασίουΒαδίζοντας στα Μονοπάτια της Γεωλογικής μας Κληρονομιάς

Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τη γεωλογική κληρονομιά του τόπου μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά γεωλογικά μνημεία γνωστά και άγνωστα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση κυρίως των άγνωστων αυτών τόπων και στην παρουσίαση του τρόπου σχηματισμού τους καθώς και στην αξία τους, τόσο την επιστημονική όσο και την πολιτιστική.

Γεωλογία τής Ευρώπης και Ελλάδας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την κατανόηση του γεωλογικού σχηματισμού της Ευρώπης και της Ελλάδας και των φυσικών μηχανισμών που οδήγησαν στη σημερινή μορφή της.

Γεωλογία τής Μεσογείου

Το πρόγραμμα αφορά στην παρουσίαση της λεκάνης της Μεσογείου μέσα στους γεωλογικούς αιώνες, τη θερμοκρασία των υδάτων της και πώς μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα.  Οι μαθητές, μέσα από τραγούδια με θέμα τη Μεσόγειο, ανακαλύπτουν την ομορφιά των τοπίων της, την ιστορική σημασία της, τους λαούς της. Στόχος είναι ο προβληματισμός για τη ρύπανσή της και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν, αν δε διαφυλάξουμε το μοναδικό θαλάσσιο οικοσύστημά της.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Βιοκλιματική κατοικία

Παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης βιοκλιματικής κατοικίας η οποία αξιοποιεί όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιτυγχάνει να ελαχιστοποιήσει τη χρήση των συμβατικών πηγών.