Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού με τίτλο: «Απολιθώματα δεν είναι μόνο οι δεινόσαυροι» παρουσίασε στις 19 Ιανουαρίου, η υπεύθυνη του Μουσείου Φανή Τριπολιτσιώτου, γεωλόγος στους μαθητές και των δύο τμημάτων της Ε΄ τάξης του Β΄ Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου Εκάλης.
Μέσα από την παρουσίαση του προγράμματος οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον θαυμαστό κόσμο των απολιθωμάτων, μίλησαν τους τρόπους δημιουργίας τους, διασαφήνισαν την έννοια τής απολίθωσης, κατανόησαν τη χρησιμότητα των απολιθωμένων οργανισμών στην επιστήμη, γνώρισαν το γεωλογικό παρελθόν της Γης, την υποδιαίρεση του χρόνου σε γεωλογικές περιόδους κ.ά. Η παρουσίαση έγινε με προβολή σχετικών βίντεο, με την επίδειξη απολιθωμένων οργανισμών, με προσομοιώσεις του γεωλογικού χρόνου, με χρήση βοηθητικών φυλλαδίων, παιχνιδιών, ακροστιχίδων και φυσικά με την ενεργή και ενθουσιώδη συμμετοχή των μαθητών.